lilje

Begravelseshjælp

Kontakt

Begravelseshjælp fra det offentlige

Begravelseshjælp er et engangsbeløb til pårørende eller andre, der dækker udgifterne til en begravelse/bisættelse. Der ydes automatisk kr. 1.050,- uanset formue, hvis du er født før 1. april 1957. Formue beløb skal ikke oplyses til udbetaling Danmark.

lilje

Hvis afdøde er 18 år eller mere

Hvis afdøde er 18 år eller mere, kan der ydes op til kr. 12.100,-. Her vil begravelseshjælpen afhænge af formuen, der er i boet. Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes formue på dagen for dødsfaldet overstiger kr. 36.000,- (2017)

Er afdøde eller ægtefælle samlede formue over kr. 46.750,- (2017) bortfalder begravelseshjælpen helt.

Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år, eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger kr. 20.300,-. Er afdødes formue over kr. 28.800,- (2017) bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formue indgår:

  • Indestående i banken
  • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • Kontanter
  • Ejendomsværdi
  • Værdi af andele i andelsboligforeninger
  • Anparter og investeringsbeviser
  • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet.

 

Hvis afdøde er under 18 år

Hvis afdøde er under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Dette gælder også for børn, som er dødfødte. I alt kr. 10.100,-

Kontakt

Sejerskoven Begravelsesforretning ApS

DØGNVAGT

Grynmøllen 21, 5260 Odense S

23 41 01 75

brigitte.jepsen@gmail.com